FORTEPIAN I DRUKARKA do prowadzenia działań popularyzujących polskie dziedzictwo Kulturowe

W ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pochodzące z Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 WOLNOŚĆ PO POLSKU, nasza Fundacja Godnie Żyć otrzymała dofinansowanie projektu „Zakup wyposażenia do prowadzenia działań popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe”, w wyniku którego zakupiony zostanie: - fortepian koncertowy z osprzętem...

Zakup wyposażenia do prowadzenia działań popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe

Projekt naszej Fundacji, który zyskał wsparcie finansowe Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z programu Fundusz Patriotyczny - edycja 2022 Wolność po polsku. To szczególne dla nas wydarzenie, dzięki któremu będziemy mogli zakupić fortepian, co przy realizowanych już trzeci sezon przez naszą Fundację koncertach muzyki...

PROJEKT „WIZJE I EMOCJE…” Z DOFINANSOWANIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z radością przyjęliśmy decyzję o dofinansowaniu naszego projektu „Wizje i emocje…” - zakładającego organizację cyklu 4 wystaw prezentujących - zróżnicowany pod względem artystycznym, dorobek 5 współczesnych artystów (Krystyny Brzechwy, Piotra Młodożeńca, Krystyny Galus-Możejko i Andrzeja Możejko, Katarzyny Czajka). Trwające po 3 tygodnie wystawy z wydanymi do każdej katalogami, pod wspólnym...

„WIZJE I EMOCJE…”

Zadanie "Wizje i emocje..." zakłada organizację cyklu 4 wystaw prezentujących - zróżnicowany pod względem artystycznym, dorobek 5 współczesnych artystów (Krystyny Brzechwy, Piotra Młodożeńca, Krystyny Galus-Możejko i Andrzeja Możejko, Katarzyny Czajka). Trwające po 3 tygodnie wystawy z wydanymi do każdej katalogami, pod wspólnym tytułem "Wizje i emocje..." mają na celu zwrócić...

Finansowanie z NIW z programu NoweFio 2022 dla projektu „Praga Północ i my”

Zadanie "Praga Północ i my" ma na celu zwiększenie zaangażowania 40 mieszkańców Pragi Północ w działania cykliczne organizacji pozarządowej Fundacja Godnie Żyć i w realizację jednej kluczowej inicjatywy lokalnej pod nazwą "Święto Pragi" 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r. Zadanie polegać będzie na zaproszeniu mieszkańców rewitalizowanych, kryzysowych obszarów...

PRAGA PÓŁNOC I MY z dotacją z NIW

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bowiem projekt naszej Fundacji pt. „Praga Północ i my” został sfinansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NoweFio na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania 40 mieszkańców Pragi Północ w działania cykliczne naszej Fundacji i w realizację kluczowej inicjatywy...

UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA DLA PROWADZENIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH FUNDACJI GODNIE ŻYĆ – Dotacja z programu Infrastruktura Kultury 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego Zadanie: UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA DLA PROWADZENIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH FUNDACJI GODNIE ŻYĆ Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego - urządzeń i osprzętu służącego do oświetlenia, obróbki i udostępniania i przechowywania nagrań, środka transportu do przewozu...

Infrastruktura Kultury

Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego - urządzeń i osprzętu służącego do oświetlenia, środka transportu do przewozu sprzętu i ekipy, generatora prądu, oraz projektora do pracy w słońcu wraz z namiotem zaciemniającym, które będzie uzupełnieniem wyposażenia zakupionego z dotacji z programu Infrastruktura 2021 i pozwoli na pełne wykorzystywane sprzętu oraz...

Dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego dla prowadzenia wydarzeń kulturalnych przez Fundację Godnie Żyć

Opis zadania: Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego - urządzeń i osprzętu służącego do nagłośnienia, prezentacji multimedialnych oraz nagrywania i udostępniania nagrań online, które wykorzystywane będzie podczas organizacji i prowadzenia wydarzeń kulturalnych (w tym koncertów muzyki poważnej, spotkań i wywiadów z artystami i ciekawymi ludźmi, wystaw plenerowych i pokazów plenerowych,...

Dofinansowanie z Ministerstwa

Projekt „Zakup wyposażenia technicznego dla prowadzenia wydarzeń kulturalnych przez Fundację Godnie Żyć” Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego Bardzo ważny projekt dla naszej Fundacji Godnie Żyć, bo pozwalający nam na zakup wyposażenia technicznego - urządzeń i osprzętu służącego...

Dotacja z Ministerstwa

Nowa dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Muzyka. Kolejna dobra informacja - jest nowa dotacja - otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Muzyka. Dzięki temu w Centrum Praskim KONESER  (partner naszych muzycznych projektów) od maja do późnej jesieni przeprowadzimy dwa cykle...

 Wsparcie instytucjonalne i misyjne Fundacji Godnie Żyć – dotacja NIW-CRSO z programu PROO

To najnowsza i najszczęśliwsza informacja dla naszej Fundacji - otrzymanie dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030! Nasz wniosek w konkursie PROO 1a Edycja 2020, został oceniony pozytywnie, dzięki czemu otrzymaliśmy wsparcie instytucjonalne i misyjne na lata 2020-2022...