KONCERTY W WARSZAWSKICH KOŚCIOŁACH DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PATRIOTYCZNEGO

Najnowszy projekt dofinansowany ze środków Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, który umożliwi przeprowadzenie cyklu 7 koncertów polskiej muzyki klasycznej w przestrzeniach wybranych świątyń warszawskich. W zadaniu zagości muzyka klasyczna od czasu oświecenia (od Konfederacji barskiej, przez Insurekcję kościuszkowską, Powstanie listopadowe, Powstanie styczniowe) po rok 1918 odzyskania Niepodległość, a więc muzyka polska w przekroju historycznym, od czasu utraty Niepodległości po jej odzyskanie po I wojnie światowej. Wśród wykonawców znajdą się polscy artyści, w tym młodego pokolenia. Koncerty dostaną odpowiednią oprawę słowną zaprezentowaną przez red. Jana Popisa, by pokazać twórczość kompozytorów polskich na tle historycznym okresu, w jakim i w jakich warunkach ta muzyka powstała. Każdy koncert poprzedzony zostanie prelekcją na temat polskich ruchów narodowych, roli kościoła katolickiego (opoki polskości w czasach niewoli), w procesie odzyskiwania Niepodległości ze szczególnym przybliżeniem działalności m.in. Ignacego Jana Paderewskiego – działacza niepodległościowego, męża stanu, polityka, wybitnego pianisty i kompozytora, Jana Ludwika Popławskiego – polskiego polityka, twórcy ideologii narodowo-demokratycznej oraz Augusta Hlonda – polskiego duchownego rzymskokatolickiego, prymasa Polski.