Działalność społeczna

Naszą główną misją jest pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu, zawodowemu oraz wyrównywaniu szans ludzi ubogich. Chcemy również zwrócić uwagę społeczeństwa na cienką granicę dzielącą sukces od porażki, oraz jak łatwo wszystko stracić i znaleźć się na marginesie. Nasze działania skierowane są na utworzenie Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej aby zapobiegać ich bezdomności. Od września 2020 uruchamiamy Dom Antoniego- Punkt poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

Październik 2014
Zbiórki publiczne na rzecz osób i rodzin w potrzebie
wsparcie finansowe 3 rodzin, w tym dwóch wielodzietnych na opłaty czynszu i energii elektrycznej oraz jednej na leczenie dziecka niepełnosprawnego
Październik 2014
Maj 2015
Charytatywny Koncert Czesława Mozila
zbiórka publiczna i koncert charytatywny Czesława Mozila na rzecz rodziny wielodzietnej pogorzelców z Bokin koło Białegostoku
Maj 2015
Styczeń, Maj, Wrzesień 2016
Polacy z Donbasu i Doniecka
zbiorki i pomoc finansowa rodzinom Polaków z Donbasu i Doniecka, zarówno przebywającym tam na miejscu, jak i tym, którzy przybyli do Polski na własną rękę uciekając przed działaniami wojennymi, w tym organizacja wigilii dla tych rodzin i pomoc w działaniach w zakresie pozyskania przez nich mieszkań
Styczeń, Maj, Wrzesień 2016
Czerwiec 2016
pomoc finansowa dla Fundacji Pomoc Polakom z Donbasu wspierająca działania statutowe tej organizacji
pomoc w zbiórce środków na remont domu w Krzywaczce
Czerwiec 2016
lato/jesień 2018
Pomoc bezdomnej z okolic Dworca Wschodniego p. Monice
pomoc bezdomnej z okolic Dworca Wschodniego p. Monice, w tym zbiórka ubrań, przewiezienie na detoks do Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach, umieszczenie w schronisku dla kobiet na ul. Stawki, wystąpienie do Urzędu Dzielnicy Praga - Północ z wnioskiem o przydział lokalu socjalnego (lato/jesień 2018 – sukces -przydział lokalu socjalnego w maju 2019). I jest porażka- pani Monika pomieszkała tylko pół roku w swoim mieszkaniu- niestety już nie żyje
lato/jesień 2018
zima 2018/2019
organizacja pomocy rzeczowej dla bezdomnych
ciepła odzież, śpiwory, ciepłe napoje i żywność dla osób bezdomnych zamieszkujących w śmietniku przy ul. Lubelskiej
zima 2018/2019
zima 2019
pomoc bezdomnej p. Liliannie z pieskiem
pomoc bezdomnej p. Liliannie z pieskiem w znalezieniu lokum na zimę, w wyposażeniu w odzież, pomoc w znalezieniu pracy, przygotowanie pozwu o rozwód z mężem nie widzianym od 30 lat wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych (sukces – rozwód orzeczony 30 maja 2019 r.), złożenie wniosku o przydział lokalu socjalnego (październik 2018 – niestety odmowa), zapewnienie tymczasowego dachu nad głową
zima 2019
maj 2019
Ogłoszenie zbiorki charytatywnej na rzecz rodziny Ani
ogłoszenie zbiorki charytatywnej na zrzutka.pl na rzecz rodziny Polaków z Anglii walczących o życie i zdrowie Ani – matki i żony, która dostała dwóch wylewów w maju 2019
maj 2019
wrzesień-październik 2019
Przeprowadzenie dwóch Aukcji Charytatywnych
W 2019 r. dzięki wsparciu artystów przeprowadzone zostały dwie aukcje charytatywne – we wrześniu na leczenie i rehabilitację Marcina z Krakowa i w październiku na rzecz utworzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie obecne działania skierowane są na realizację projektu Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca.
wrzesień-październik 2019
październik 2018 do teraz
działania na rzecz projektu utworzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Od kilku lat prowadzone są działania na rzecz projektu utworzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jako uzupełnienie pomocy społecznej świadczonej przez powołane do tego instytucje. W ramach tych działań przeprowadzono w październiku 2018 r. serię wystaw ulicznych obrazów olejnych autorstwa Katarzyny Czajka z cyklu „Cienka nić”, których celem było zwrócenie uwagi odbiorców na cienką granicę dzielącą sukces od upadku oraz jak łatwo wszystko stracić i znaleźć się na marginesie (w realizacji).
październik 2018 do teraz
lipiec - wrzesień 2020
Prowadzenie zbiórki publicznej nr 2020/1755/OR (Portal Zbiórek Publicznych)
Prowadzenie zbiórki publicznej nr 2020/1755/OR (Portal Zbiórek Publicznych) NA REMONT I WYPOSAŻENIE DOMU POMOCY PIERWSZEGO MIESIĄCA DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, BY ZAPOBIEGAĆ ICH BEZDOMNOŚCI, poprzez którą zebrano kwotę 1813 zł.
lipiec - wrzesień 2020
2020 r.
Inne w toku...
2020 r.