Fundacja Godnie ŻyćZarząd Fundacji:

Katarzyna Czajka – Prezes Zarządu Fundacji
Krystyna Jadwiga Podgórska – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

Małgorzata Górska
Aleksandra Ewa Jeglińska

Rada Programowa Fundacji (ciało doradcze Fundacji):

Magdalena Duczmal – Przewodnicząca

Jolanta Popiołek

Agnieszka Karpińska

Tomasz Gajewski

 My na FB

Projekt  Aktywizujący Społecznie i zawodowo – Konkurs Miss po 50ce 2014

https://www.facebook.com/FundacjaGodnieZyc/

 Działania Fundacji Godnie żyć opisane na fb

(nie związane z projektem aktywizującym społecznie i zawodowo Miss po 50ce)

2015

https://www.facebook.com/fundacjakatarzynyczajkamisspo50ce/

 

Dodaj komentarz