PRASKIE KONCERTY MUZYKI KLASYCZNEJ

Praskie Koncerty Muzyki Klasycznej, to trzyletni cykl koncertów muzyki solowej i kameralnej w Centrum Praskim Koneser. Na cykl 21 koncertów składa się 7 koncertów w 2023 roku, 7 koncertów w 2024 i 7 koncertów w 2025 roku. W zadaniu gościć będzie muzyka klasyczna od klasycyzmu, przez romantyzm, po współczesność. Wśród wykonawców znajdą się polscy  artyści, w tym młodego pokolenia. Koncerty dostaną odpowiednią oprawę słowną zaprezentowaną przez red. Jana Popisa, by wzbogacić wiedzę słuchaczy i umożliwić poznanie różnych stylów, form i w tym zakresie również historii muzyki poważnej.

Program koncertów w 2023 r.: 

22.06.2023, Centrum Praskie Koneser 
Mistrzowski recital chopinowski 
JACEK KORTUS – fortepian, finalista XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 
w Warszawie w 2005 roku 
Fryderyk Chopin – II Ballada F-dur op. 35, I Scherzo h-moll op. 20, II Sonata b-moll op. 35. Polonez As-dur op. 53 

29.06.2023, Centrum Praskie Koneser 
Świat wiolonczeli 
MICHAŁ ROT – fortepian 
WOJTEK FUDALA – wiolonczela 
Fryderyk Chopin – Introdukcja i Polonez C-dur op. 3, Grand Duo Concertant 
Claude Debussy – Sonata na wiolonczelę i fortepian 
Johannes Brahms – Sonata F-dur op. 99 nr 2 na wiolonczelę i fortepian 

6.07.2023, Centrum Praskie Koneser 
Akordeony koncertowe 
HARMONIUM DUO – Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki 
Johan Sebastian Bach – Kunst der Fuge, BWV 1080, Kontrapunkty nr 1, 5, 9 
Fryderyk Chopin – Mazurek a-moll op. 17 nr 4Walc cis-moll op. 64 nr 2 
Karol Szymanowski – 2 Preludia z op. 1 nr 1 i 2, 2 Mazurki z op. 50 nr 1 i 18 
Stanisław Moniuszko – Pieśń „Prząśniczka”, Uwertura koncertowa „Bajka” 

13.07.2023, Centrum Praskie Koneser 
Chopin i Liszt – spotkanie na pianistycznym Olimpie 
RADOSŁAW SOBCZAK – fortepian 
Ferenc Liszt – 8 Etiud z cyklu 12 Etiud transcendetalnych nr 1 – 8 
Fryderyk Chopin – Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Mazurek As-dur op. 50 nr 2, Polonez-Fantazja As-dur op. 61 

20.07.2023, Centrum Praskie Koneser 
W kręgu melodii I tańców polskich 
JOANNA ŁAWRYNOWICZ – fortepian 
Fryderyk Chopin – Fantazja na tematy pieśni polskich op. 13, Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 

27.07.2023, Centrum Praskie Koneser 
Chopin i konteksty 
MACIEJ WOTA – fortepian 
Claude Debussy – Suite Bergmasque 
Fryderyk Chopin – 3 Polonezy młodzieńcze: gis-moll, b-moll, Ges-dur; Walc cis-moll op. 64 nr 2, II Ballada F-dur op. 38 

3.08. 2023, Centrum Praskie Koneser 
Inspiracje chopinowskie 
ADAM KAŁDUŃSKI – fortepian 
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata B-dur, KV 570 
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21, cz. I Maestoso 
Claude Debussy – Estampes 
Karol Szymanowski – 2 Mazurki op. 62 

Program koncertów w 2024 r.: 

20.06.2024, Centrum Praskie Koneser 
PIOTR ALEXEWICZ – fortepian 
Franz Schubert – 6 Moments musicaux D 780; Fryderyk Chopin – 4 Mazurki op. 24, Polonez fis-moll op. 44; Ferenc Liszt – Dolina Obermana 

27.06.2024, Centrum Praskie Koneser 
MARIA LESZCZYŃSKA – wiolonczela 
PAWEŁ POPKO – fortepian 
Claude Debussy – Sonata na wiolonczelę i fortepian; Fryderyk Chopin – Sonata g-moll op. 65 wiolonczelę i fortepian 

4.07.2024, Centrum Praskie Koneser 
MACIEJ WOTA – fortepian 
Fryderyk Chopin – Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Ballada F-dur op. 38; Robert Schumann – Sonata fortepianowa fis-moll op. 11 

11.07.2024, Centrum Praskie Koneser 
MATEUSZ KRZYŻOWSKI – fortepian 
Fryderyk Chopin – Ballada g-moll op. 23, Walc As-dur op. 34 nr 1, 12 Preludiów z op. 28 (13 – 24), Scherzo b-moll op. 31 

18.07.2024, Centrum Praskie Koneser 
ANDRZEJ WIERCIŃSKI – fortepian 
Fryderyk Chopin – Ballada f-moll op. 52, 4 Mazurki op. 24, Sonata h-moll op. 58 

25.07.2024, Centrum Praskie Koneser 
WOJTEK PRONIEWICZ – skrzypce 
RADOSŁAW SOBCZAK – fortepian 
Ignacy Jan Paderewski – Menuet G-dur op. 14 nr 1, Sonata fortepianowa es-moll op. 21, 
Melodia op. 16 nr 2 (oprac, na skrzypce i fortepian), Sonata a-moll op. 13 na skrzypce I fortepian 

1.08.2024. Centrum Praskie Koneser 
ALEKSANDRA ŚWIGUT – fortepian 
Fryderyk Chopin – Ballada F-dur op. 38, Walc Es-dur op. 18, 4 Mazurki op. 30, Scherzo E-dur op. 5 

Program na 2025 r.: 

26.06.2025, Centrum Praskie Koneser 
SZYMON NEHRING – fortepian (finalista, najwyżej oceniony polski pianista na XVII Konkursie Chopinowskim w 2015 roku) 
Karol Szymanowski – 6 Mazurków z op. 50, Fryderyk Chopin – Andante siana to i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Ferenc Liszt – Dolina Obermana; Claude Debussy – Preludia zeszyt I 

3.07.2025, Centrum Praskie Koneser 
KRZYSZTOF KSIĄŻEK – fortepian 
Fryderyk Chopin – Scherzo h-moll op. 20, Nokturn fis-mol op. 48 nr 2, 4 Mazurki op. 7, Fantazja f-moll op. 49, Polonez fis-moll op. 44 

10.07.2025, Centrum Praskie Koneser 
ADAM GOŹDZIEWSKI fortepian 
Fryderyk Chopin: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 
Ignacy Feliks Dobrzyński – Resignation op. 48, Impromptu op. 54 
Fryderyk Chopin – Etiuda cis-moll op. 10 nr 4 
Zygmunt Stojowski – z Aspirations op. 39 – Prelude. Vers l’Azur – Elegie. Vers la Tombe 
– Romance. Vers l’Amour 
Maurycy Moszkowski – Etiuda F-dur op. 72 nr 6 
Ludomir Różycki – Italia op. 50 – Ave Maria – Campo Santo – Dogaressa. Barcarolle – La mort de Beatrice Censi 

17.07.2025, Centrum Praskie Koneser 
JAROSŁAW NADRZYCKI skrzypce 
KAROL MARIANOWSKI wiolonczela 
Johann Sebastian Bach – Sonaty i Partity na skrzypce solo (wybór) i Suity na wiolonczelę solo (wybór) 
Johan Halvorsen – Passacaglia na na skrzypce i wiolonczelę 

24.07.2025, Centrum Praskie Koneser 
TOMASZ MARUT 
Fryderyk Chopin: Ballada F-dur op. 38 , Walc As-dur op. 34 nr 1, Polonez As-dur op, 53, Rondo Es-dur op. 16 

31.07.2025, Centrum Praskie Koneser 
PIOTR PAWLAK 
Fryderyk Chopin: Ballada F-dur op. 38, 8 Preludiów z cyklu 24 Preludia op. 28 (od nr 17 do 24), Polonez As-dur op. 53 

7.08.2025, Centrum Praskie Koneser 
RADOSŁAW SOBCZAK – fortepian i zespół kameralny WARSAW STRING ENSAMBLE 
Chopin – dwa koncerty fortepianowe w wersji kameralnej – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21, cz II Larghetto, 
I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 (całość) 

Każdy koncert poprowadzony zostanie przez muzykologa Jana Popisa.