Media Obywatelskie Fundacji Godnie Żyć

Media Obywatelskie Fundacji Godnie Żyć to zadanie polegające na przygotowaniu i prowadzeniu lokalnych mediów obywatelskich, prezentujących sprawy/problemy społeczno-gospodarcze dotyczące mieszkańców Warszawy w formie dedykowanej strony internetowej i powiązanych z nią mediów społecznościowych (FB), na których zamieszczane będą materiały filmowe z wcześniej przeprowadzonych i zarejestrowanych spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz artykuły poruszające bieżące sprawy publiczne (społeczno-gospodarcze, polityczne) dotyczące lokalnej społeczności warszawskiej.

Celem zadania jest stworzenie miejsca przedstawiania, poruszania aktualnych spraw publicznych dotyczących warszawskiej społeczności, umożliwiającego wymianę poglądów w tych sprawach (zaproszeni goście) i wyrobienie sobie własnego poglądu przez odbiorców z możliwością podzielenia się nim w mediach społecznościowych.

Zadanie w trybie dwuletnim.