Kolejny raz pomagamy wspólnie z Fundacją Biedronki

Nasza Fundacja jest partnerem zaprzyjaźnionej Fundacji Biedronki. Dzięki wspólnym działaniom możemy pomóc większej liczbie seniorów, którzy zostali dotknięci biedą, chorobą, czy też samotnością. Fundacja Godnie Żyć jest uczestnikiem programu „Karta dobra”, dzięki czemu wydała w poprzednim roku 300 kart na zakupy do Biedronki, które przeznaczone są dla najbardziej potrzebujących seniorów. W tym roku mamy aż 500 Kart Dobra dla osób ubogich w tzw podeszłym wieku. Informacje o zasadach przyznawania Kart Dobra umieścimy w kolejnym wpisie, ale już teraz chcemy opowiedzieć o naszym Partnerze, bo to nie jedyny program, który prowadzi Fundacja Biedronki. 

Fundacja Biedronki powstała w 2020 roku w trudnym, pandemicznym czasie. Jej misją jest pomaganie najbiedniejszym seniorom i organizacjom, które wspierają osoby starsze. Fundacja ma również możliwość zareagowania na niespodziewane sytuacje, takie jak wojna. Prowadzi kilkanaście programów, wśród których jest program „Karta dobra” – i to właśnie w nim uczestniczymy. Program polega na tym, że organizacje partnerskie otrzymują karty na zakupy do Biedronki, które działają jak standardowa karta płatnicza. Następnie organizacje te przekazują karty potrzebującym seniorom. W tej edycji projektu doładowywane są one kwotą 185 zł, które przez dziesięć kolejnych miesięcy wpływają na „konto” seniora. Dzięki takiej karcie senior może kupić w Biedronce dowolne produkty (prócz wyłączonych, takich jak alkohol). Beneficjent pomocy zachowuje poczucie sprawczości, nikt nie narzuca mu listy zakupów, a dzięki temu zachowuje, tak ważną, godność.

Oprócz nas w programie brały udział jeszcze 21 inne organizacje pomocowe, dzięki czemu łącznie rozdano w ubiegłym roku 2500 kart dla seniorówCieszą się one wielką popularnością wśród osób starszych, a często niestety stanowią jedyny budżet na wyżywienie. Fundacja prowadzi również drugi, bardzo podobny program „Na codzienne zakupy”, z tym że realizowany jest on z jedną partnerską organizacją – Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi. Obejmuje on 11 000 seniorów, którzy dostają kartę na zakupy do Biedronki.

Fundacja Biedronki zainicjowała również bardzo ciekawą inicjatywę, w której udział biorą Koła Gospodyń Wiejskich. W tegorocznej I edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” uczestniczy 750 Kół Gospodyń Wiejskich, które otrzymały od Fundacji kod na zakupy do Biedronki o wartości 4000zł. Zakupione dzięki tym środkom produkty służą do przygotowania spotkań przy wspólnym stole dla samotnych seniorów z terenów wiejskich. W każdym spotkaniu bierze udział blisko 30 seniorów. Obecna edycja projektu trwa do lipca, a listę Kół, które organizują spotkania, można znaleźć na stronie: www.daniewspolnychchwil.pl.

Nasz partner włącza się również w projekty na rzecz zdrowia seniorów. W zeszłym roku otwarto pierwsze hospicjum stacjonarne na terenach wiejskich Podlasia, którego Fundacja Biedronki jest strategicznym fundatorem (Hospicjum Fundacji Proroka Eliasza). Wspiera również szpitale i oddziały geriatryczne, przekazując im darowizny na zakup sprzętu medycznego (w tym roku aż 3 szpitale otrzymały pomoc, m.in. jeden z Warszawy – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher). 

W Warszawie w lutym tego roku otwarto również Dom Matki Bożej Serdecznej, który powstał z inicjatywy Fundacji Wspólnota Chleb Życia i siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Schronienie znalazło w nim 80 osób starszych i bezdomnych. Fundacja jest jednym z dwóch głównych darczyńców budowy ośrodka. Co roku Fundacja przekazuje podopiecznym m.in. domów pomocy społecznej świąteczne paczki, które zwierają słodycze i kosmetyki, by w tym trudnym dla samotnych osób, bożonarodzeniowym czasie pokazać seniorom, że ktoś o nich pamięta.

Ale to nie wszystko! Wykorzystując swoją możliwość reagowania na sytuacje kryzysowe, Fundacja Biedronki uruchomiła tuż po wybuchu wojny trzy programy na rzecz uchodźców i Ukrainy i wydawała poprzez partnerów, np. karty na zakupy do Biedronki oraz finansowała noclegi dla osób, które nie miały wsparcia rodziny, czy tez znajomych w Polsce. Finansowała również transporty z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Cieszymy się, że coraz więcej osób zwraca uwagę na potrzeby seniorów i liczymy, że wraz z czasem będziemy mogli pomóc jeszcze większe liczbie potrzebujących.

Jeśli chcesz poznać wszystkie programy Fundacji Biedronki zajrzyj na stronę: https://www.fundacjabiedronki.pl/nasze-programy