Wsparcie instytucjonalne i misyjne Fundacji Godnie Żyć – dotacja NIW-CRSO z programu PROO

To najnowsza i najszczęśliwsza informacja dla naszej Fundacji – otrzymanie dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030! Nasz wniosek w konkursie PROO 1a Edycja 2020, został oceniony pozytywnie, dzięki czemu otrzymaliśmy wsparcie instytucjonalne i misyjne na lata 2020-2022 w łącznej kwocie 699.110,00 zł.

Przedmiotowe dofinansowanie pozwoli nam na doposażenie naszej działalności w podstawowe sprzęty biurowe (komputery, drukarka, telefony), uzupełnienie umeblowania biurowego, a przede wszystkim zatrudnienie stałych pracowników oraz specjalistów odsługujących naszych podopiecznych (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, pracownik socjalny), dokonania remontu lokalu, jaki właśnie wynajmujemy od Zarządu Mienia Skarbu Państwa na Dom Antoniego – punkt poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji, a także przeprowadzenia szkoleń z fundraisingu, które pozwolą nam z czasem nauczyć się pozyskiwać środki na naszą działalność misyjną.