UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA DLA PROWADZENIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH FUNDACJI GODNIE ŻYĆ – Dotacja z programu Infrastruktura Kultury 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zadanie: UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA DLA PROWADZENIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH FUNDACJI GODNIE ŻYĆ

Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego – urządzeń i osprzętu służącego do oświetlenia, obróbki i udostępniania i przechowywania nagrań, środka transportu do przewozu sprzętu i ekipy, generatora prądu, oraz projektora do pracy w słońcu wraz z namiotem zaciemniającym, które jest uzupełnieniem wyposażenia zakupionego z dotacji z programu Infrastruktura 2021 i pozwoli na pełne wykorzystywane sprzętu oraz zwiększenia ilości organizowanych i prowadzonych wydarzeń kulturalnych (w tym koncertów muzyki poważnej, spotkań, wywiadów z artystami i ciekawymi ludźmi, wystaw plenerowych i pokazów plenerowych, także online, projekcji multimedialnych i filmów także w plenerze) przez obniżenie kosztów i uniezależnienie się od niektórych usług zewnętrznych, aby promować różnego rodzaju przejawy sztuki i kultury, promować artystów oraz zwiększać dostępność sztuki i kultury, także dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi i w miejscach z utrudnionym dostępem do kultury