Umowa z Polską Fundacją Narodową

18 marca 2022 roku Fundacja Godnie żyć podpisała z Polską Fundacją Narodową umowę na finansowanie 12 transportów darów z Anglii.

Serdecznie dziękujemy.

Polska Fundacja Narodowa