ŚLADAMI MISTRZÓW

Zadanie pt. “Śladami Mistrzów” zakłada zorganizowanie 31 warsztatów malarskich dla osób dorosłych w różnym wielu, pochodzących z różnych środowisk, w tym praskich seniorów  w dniach od 15 września 2022 do 25 maja 2023 roku (13 warsztatów w 2022 r. i 18 warsztatów 2023 r.). Warsztaty poprowadzi artysta plastyk Bogusława Ołowska. Warsztaty będą nagrywane i zamieszczane w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację Godnie żyć (FB Fundacja Godnie Żyć i FB Dom ze sztuką). Podczas warsztatów uczestnicy z pędzlem i farbami powędrują przez historię malarstwa od renesansu do współczesności, poznając następujące style – renesans, manieryzm, barok, rococo, klasycyzm, romantyzm, realizm, symbolizm, impresjonizm, postimpresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, dadaizm. Podczas wędrówki inspirując się obrazami mistrzów, uczestnicy będą malować z pomocą instruktora obrazy, które pozwolą poznać technikę malarską oraz styl danej epoki. Istotną częścią zajęć będzie poznanie twórczości polskich artystów – przedstawicieli poszczególnych, omawianych nurtów malarskich.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości artystycznej wśród osób dorosłych, pochodzących z różnych środowisk, w tym osób starszych, które już są na emeryturze, które nigdy wcześniej nie miały czasu na realizację swoich pasji i marzeń artystycznych, w pięknej przestrzeni udostępnianej przez Partnera, którym jest Centrum Praskie Koneser, znajdujący się na terenie rewitalizowanej Pragi Północ. Projekt będzie promował tak Pragę Północ, jako miejsce realizacji projektów kulturalnych jak i dbałość o poznanie przejawów sztuki plastycznej jaką jest malarstwo wśród osób dorosłych, szczególnie starszych, ich bliskich i rodzin, a także zapewni im spędzenie czasu wolnego w kulturalny sposób. Przede wszystkim projekt ma popularyzować nurty malarstwa światowego od renesansu do dadaizm, także poprzez odniesienie do Polskich Artystów i ich twórczości w tych nurtach, ze wskazaniem źródeł inspiracji – twórców tych nurtów w malarstwie.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. Łączna kwota dofinansowania 115.000 zł, w tym w roku 2022 – 50.000 zł, w 2023 – 65.000 zł