„ŚLADAMI MISTRZÓW’ – WARSZTATY MALARSKIE DLA DOROSŁYCH Z DOFINANSOWANIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zadanie pt. “Śladami Mistrzów” realizowane w ramach Programu Rządowego “Edukacja kulturalna” zakłada zorganizowanie 31 warsztatów malarskich dla osób dorosłych w różnym wielu, pochodzących z różnych środowisk, w tym praskich seniorów, każdy po 2 godziny. Warsztaty odbywały się będą we czwartki, poza świętami, dniami wolnymi oraz dniami przed i poświątecznymi, feriami. Warsztaty odbędą się w dniach od 15 września 2022 do 25 maja 2023 roku (13 warsztatów w 2022 r. i 18 warsztatów 2023 r.). Warsztaty poprowadzi artysta plastyk Bogusława Ołowska. Warsztaty będą nagrywane i zamieszczane w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację Godnie żyć (FB Fundacja Godnie Żyć i FB Dom ze sztuką). Podczas warsztatów uczestnicy z pędzlem i farbami powędrują przez historię malarstwa od renesansu do współczesności, poznając następujące style – renesans, manieryzm, barok, rococo, klasycyzm, romantyzm, realizm, symbolizm, impresjonizm, postimpresjonizm, ekspresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, dadaizm. Podczas wędrówki inspirując się obrazami mistrzów, namalują z pomocą instruktora obrazy, które pozwolą poznać technikę
malarską oraz styl danej epoki. Istotną częścią zajęć będzie poznanie twórczości polskich artystów – przedstawicieli poszczególnych, omawianych nurtów malarskich.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości artystycznej wśród osób dorosłych, pochodzących z różnych środowisk, w tym osób starszych, które już są na emeryturze, które nigdy wcześniej nie miały czasu na realizację swoich pasji i marzeń artystycznych, w pięknej przestrzeni udostępnianej przez Partnera, którym jest Centrum Praskie Koneser, znajdujący się na terenie rewitalizowanej Pragi Północ. Projekt będzie promował tak Pragę Północ, jako miejsce realizacji projektów kulturalnych jak i dbałość o poznanie przejawów sztuki plastycznej jaką jest malarstwo wśród osób dorosłych, szczególnie starszych, ich bliskich i rodzin, a także zapewni im spędzenie czasu wolnego w kulturalny sposób. Przede wszystkim projekt ma popularyzować nurty malarstwa światowego od renesansu do dadaizm, także poprzez odniesienie do Polskich Artystów i ich twórczości w tych nurtach, ze wskazaniem źródeł inspiracji – twórców tych nurtów w malarstwie.


PROGRAM zadania “Śladami Mistrzów”:
2022 rok
– Renesans włoski – przeprowadzenie 3 warsztatów i zapoznanie uczestników z epoką, która ukierunkowała sztukę w stronę humanizmu. Poznają oni historię malarstwa i jej największych przedstawicieli. Zapoznają się z twórczością wybitnego artysty renesansu Leonarda da Vinci. Inspirując się jego obrazami uczestnicy wykonają szereg szkiców studiując podstawy rysunku i anatomię człowieka. (terminy warsztatów – 15, 22 i 29 września 2022)
– Manieryzm – podczas 3 warsztatów uczestnicy zapoznają się z kierunkiem w sztuce, który odwraca się od renesansowego realizmu, gdzie harmonię barw zastąpiono ostrym kolorem i deformacją (terminy warsztatów – 6, 13, 20 października 2022)
– Barok i Rococo – uczestnicy zapoznają się epoką Baroku co oznacza że w sztuce pojawia się wiele dziwactw, a malarstwo cechuje wielka forma, rozmach i śmiałość, oraz z epoką Rococo, która jest kontynuacją Baroku, ale w malarstwie pojawia się
lekkość finezja. Dominują tematy mitologiczne i wkracza intymność. Uczniowie poznają historię malarstwa tych okresów i jej najwybitniejszych przedstawicieli podczas 3 kolejnych spotkań. (Terminy warsztatów – październik – listopad 2022)
– Klasycyzm i romantyzm – 4 kolejne spotkania. Podczas wykładu uczestnicy poznają wybitnych przedstawicieli malarstwa tych okresów – klasycyzmu, który jest odrodzeniem kultury antycznej oraz epoki romantyzmu, której dzieła malarskie uzewnętrzniają idee i myśli – (Thomasa Gainsborugha – klasycyzm, Williama Turnera i polskiego mistrza Piotra Michałowskiego -romantyzm).
Inspirując się ich obrazami uczniowie wykonają szkice rysunkowe oraz wykonają w technice akrylowej własne interpretacje pejzażu z zachowaniem kompozycji, materii i kolorystyki. (Terminy warsztatów – listopad-grudzień 2022)
2023 rok
– Realizm i symbolizm – podczas 3 następnych warsztatów odbędą się wykłady, podczas których uczestnicy zapoznają się z epoką realizmu, która narodziła się w momencie zmęczenia tematyką romantyczną, która odchodzi od idealizowania tematu, a Artyści malują życie i problemy przeciętnych ludzi, a także epoką symbolizmu charakteryzującą się przekazem emocji i problemów psychologicznych w tematyce obrazu. Poznają wybitną twórczość Józefa Chełmońskiego (realizm) oraz Jacka Malczewskiego i Władysława Podkowińskiego (symbolizm), wykonają szereg szkiców i namalują obrazy farbami akrylowymi na płótnie w tematyce, kolorystyce i klimacie obrazów przedstawicieli tych epok (Terminy warsztatów – styczeń- luty 2023)
– Impresjonizm i postimpresjonizm – podczas następnych 4 warsztatów uczestnicy zapoznają się kolejno: 1) z kierunkiem Impresjonizm, który zapoczątkowany został w XIX w. w Paryżu, zrewolucjonizował sztukę i technikę malarską wprowadzając styl malowania plamkami. Wybitni przedstawiciele tego kierunku to Cloude Manet, Eduard Monet, Camile Pissarro i wybitną
przedstawicielką tego kierunku w Polsce – Olgą Boznańską. Inspirując się jej obrazami uczestnicy wykonają szereg szkiców i namalują kopię obrazu pt. Czerwony wazon lub Śpiący pies; 2) Kierunkiem Postimpresjonizm – który częściowo związany z impresjonizmem, rezygnuje z naśladownictwa natury, a obrazy stanowią wartość samą w sobie. Podczas warsztatów uczniowie poznają twórczość wybitnego przedstawiciela tego kierunku Paula Cezanne. Inspirując się jego jego dziełami uczniowie namalują
obraz pt. Kwiaty w wazonie oraz szereg szkiców kolorystycznych przedstawiających pejzaż. (Terminy warsztatów: luty-marzec 2023)
-Ekspresjonizm i kubizm – 5 kolejnych warsztatów, podczas których uczniowie zapoznają się kolejno z: 1) Ekspresjonizmem gdzie pojawia się mocna linia, kontrast i kolor, w tematach malarskich pojawiają się uczucia artysty, deformacja i brzydota. Podczas wykładu uczniowie poznają sylwetki wybitnych przedstawicieli tego kierunku takich jak Vincent van Gogh, Edward Munch
czy Paul Gaugin, a inspirując się obrazami, stylem i techniką van Gogha namalują swoje obrazy; 2) Kubizmem – kierunkiem w malarstwie, do którego wprowadzono trójwymiarowe formy geometryczne, z wybitnymi tego kierunku przedstawicielami – Pablo Picasso i Gorges Brague i stworzą własne interpretacje malarskie. (Terminy warsztatów – marzec-kwiecień 2023)
– Abstrakcjonizm – podczas 3 warsztatów z Abstrakcjonizmu uczestnicy poznają nurt w sztuce, który narodził się w Rosji. Do kompozycji wprowadza się proste formy geometryczne, obraz wyzwala się od tematu, kształty zastępuje linia. Uczestnicy poznają twórczość wybitnych przedstawicieli tego kierunku takich jak Wassily Kandinski, Jakson Pollock, Kazimierz Malewicz. Na podstawie wybranych dzieł mistrzów stworzą swoje interpretacje malarskie. (Terminy warsztatów – kwiecień-maj 2023)
– Surrealizm i dadaizm – podczas 3 warsztatów uczestnicy zagłębią się w kierunek: 1) Surrealizm, który powstał we Francji w 1924r., nurt, który odchodzi o racjonalizmu, gdzie dominuje tematyka z pogranicza snu, jawy i halucynacji. Surrealiści inspirują się psychoanalizą Frouda. Wybitnymi przedstawicielami tego okresu są Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst. W malarstwie polskim wybitnym twórcą tego okresu jest Zbigniew Beksiński, którego twórczość poznają uczestnicy. Inspirując się jego
obrazami wykonają szereg szkiców i namalują obraz w wybranej kompozycji i kolorystyce; 2) Dadaizm – kierunek w sztuce obsadzony na granicy absurdu, nazwany Anty-Sztuką. Wybitnym Przedstawicielem tego kierunku jest Marcel Duchamp.
Inspirując się jego obrazami uczniowie wykonają szereg szkiców oraz namalują obraz w wybranej przez siebie kompozycji i temacie. (Terminy warsztatów – maj 2023)

Zapisy na poszczególne bloki tematyczne odbywać się będą na fb Dom Ze Sztuką – https://www.facebook.com/domzesztuka