Szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość, dostosowywanie się do nowego stylu życia i pracy są kluczowe dla wielu pracowników i firm w walce o przetrwanie w szybko zmieniających się warunkach rynku pracy. Elastyczność staje się niezbędna zarówno w sposobie wykonywanej pracy (np. przejście na tryb zdalny), w podejściu do uzyskiwanych korzyści jak i zakresu wykonywanych zadań. To dzięki niej lepiej radzimy sobie ze stresem i łatwiej dostosowujemy się do zmian.