Podziękowanie za pomaganie Seniorom

Otrzymaliśmy Podziękowanie za pomaganie Seniorom w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów!

Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest programem rządowym, który koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma on na celu wspieranie seniorów, osób najbliższych, ale także samotnych, które jak nigdy potrzebują pomocy przez pandemię COVID-19.