Podziękowania dla EkoParty

Dziękujemy firmie EkoParty za pomoc w organizacji i wsparcie naszej aukcji charytatywnej na rzecz Domów Pierwszej Pomocy, która odbyła się 11 paździenika 2019 roku.