Infrastruktura Kultury

Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego – urządzeń i osprzętu służącego do oświetlenia, środka transportu do przewozu sprzętu i ekipy, generatora prądu, oraz projektora do pracy w słońcu wraz z namiotem zaciemniającym, które będzie uzupełnieniem wyposażenia zakupionego z dotacji z programu Infrastruktura 2021 i pozwoli na pełne wykorzystywane sprzętu oraz zwiększenia ilości organizowanych i prowadzonych wydarzeń kulturalnych (w tym koncertów muzyki poważnej, spotkań, wywiadów z artystami i ciekawymi ludźmi, wystaw plenerowych i pokazów plenerowych, także online, projekcji multimedialnych i filmów także w plenerze) przez obniżenie kosztów i uniezależnienie się od niektórych usług zewnętrznych, aby promować różnego rodzaju przejawy sztuki i kultury, promować artystów oraz zwiększać dostępność sztuki i kultury, także dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi i w miejscach z utrudnionym dostępem do kultury.