INFRASTRUKTURA KULTURY 2022 – dostaliśmy dofinansowanie!

Projekt „Uzupełnienie wyposażenia dla prowadzenia wydarzeń kulturalnych Fundacji Godnie Żyć”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 To bardzo oczekiwany przez nas projekt, bowiem będziemy mogli uzupełnić sprzęt już posiadany, zakupiony z ubiegłorocznego dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, aby w pełni móc go wykorzystywać i rozwijać prowadzoną działalność kulturalną na różnych polach, by promować różnego rodzaju przejawy sztuki i kultury, promować artystów oraz zwiększać dostępność sztuki i kultury, także dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi i w miejscach z utrudnionym dostępem do kultury.

Dotacją objęte zostanie następujące wyposażenie:

– zestaw oświetlenia scenicznego,

– komputer do obróbki i udostępniania i przechowywania nagrań,

– środek transportu do przewozu sprzętu i ekipy,

– generator prądu z 2 przenośnymi panelami słonecznymi,

– projektor do pracy w słońcu wraz z namiotem zaciemniającym.

Zakupione wyposażenie wraz ze sprzętem już posiadanym będzie wykorzystywane w zaplanowanych na lato i jesień bieżącego roku wydarzeniach – koncertach muzyki klasycznej, projekcjach filmów, potańcówkach z historią, warsztatach malarskich, które będą rejestrowane i publikowane, a także podczas wydarzeń w kolejnych latach.