FORTEPIAN I DRUKARKA do prowadzenia działań popularyzujących polskie dziedzictwo Kulturowe

W ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pochodzące z Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 WOLNOŚĆ PO POLSKU, nasza Fundacja Godnie Żyć otrzymała dofinansowanie projektu „Zakup wyposażenia do prowadzenia działań popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe”, w wyniku którego zakupiony zostanie:

– fortepian koncertowy z osprzętem

– drukarka laserowa kolorowa do A3

Całkowita wartość inwestycji to 150.000 zł

Dzięki przedmiotowym zakupom inwestycyjnym nasza Fundacja będzie mogła realizować kolejne już sezony koncertów muzyki klasycznej. Nowy fortepian będzie dla nas ogromnym ułatwieniem i da nam pewną niezależność.. Dopełnieniem zakupów w ramach tej dotacji, będzie zakup drukarki laserowej do formatu A3, dzięki czemu będzie możliwy druk plakatów oraz innych materiałów informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez naszą Fundację