Finansowanie z NIW z programu NoweFio 2022 dla projektu „Praga Północ i my”

Zadanie “Praga Północ i my” ma na celu zwiększenie zaangażowania 40 mieszkańców Pragi Północ w działania cykliczne organizacji pozarządowej Fundacja Godnie Żyć i w realizację jednej kluczowej inicjatywy lokalnej pod nazwą “Święto Pragi” 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r.

Zadanie polegać będzie na zaproszeniu mieszkańców rewitalizowanych, kryzysowych obszarów warszawskiej Pragi Północ do udziału w aktywnościach organizowanych przez Wnioskodawcę, których tematem przewodnim będzie historia Pragi (aktywność w postaci dokonywania wpisów, załączania zdjęć, wymiany informacji na temat historii i współczesności Pragi na fanpage projektu, spacery tematyczne z praskim przewodnikiem, potańcówki z historią poprzedzane rozmową na temat historii Pragi, pokazy filmów o Pradze lub kręconych na Pradze, spotkania przygotowawcze do wspólnie realizowanego “Święta Pragi 2023” ) i udziału w przygotowaniu i realizacji inicjatywy lokalnej “Święto Pragi 2023”. Udział w przedmiotowych aktywnościach ma powodować tworzenie więzi społecznych w lokalnym środowisku, budowanie wzajemnego zaufania, w konsekwencji budowanie aktywności społecznej mieszkańców Pragi, w tym wyłonienie 12 liderów gotowych do prowadzenia działań społecznych po zakończeniu projektu.