Dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego dla prowadzenia wydarzeń kulturalnych przez Fundację Godnie Żyć

Opis zadania:

Zadanie polega na zakupie wyposażenia technicznego – urządzeń i osprzętu służącego do nagłośnienia, prezentacji multimedialnych oraz nagrywania i udostępniania nagrań online, które wykorzystywane będzie podczas organizacji i prowadzenia wydarzeń kulturalnych (w tym koncertów muzyki poważnej, spotkań i wywiadów z artystami i ciekawymi ludźmi, wystaw plenerowych i pokazów plenerowych, także online), aby promować różnego rodzaju przejawy sztuki i kultury , promować artystów oraz zwiększać dostępność sztuki i kultury, także dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi