Dofinansowanie na “Jesień z muzyką poważną”

“Jesień z muzyką poważną” to cykl 6 koncertów odbywających się w co drugi czwartek od 23 września do 2 grudnia 2021 r. w Centrum Praskim Koneser połączonych z 6 spotkaniami/wywiadami (prezentowanymi w sieci co drugi czwartek począwszy od 30 września do 9 grudnia) z osobowościami odbywającego się w Warszawie XVIII Konkursu Chopinowskiego w ramach stworzonego Klubu XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, w tym koncertów prezentujących młode talenty (uczestników, laureatów konkursów muzycznych 2021 r.). Wiodącą w zadaniu będzie muzyka Chopina. Wśród wykonawców znajdą się zarówno artyści polscy, jak i zagraniczni. Celem zadania jest propagowanie muzyki Chopina, „rozładowania” emocji, jakie zawsze niosą ze sobą warszawskie Konkursy Chopinowskie, umożliwienie dostępu „na żywo” do muzycznych dzieł Chopina i znakomitych jej wykonawców szerokiemu gronu odbiorców oraz stworzenie na warszawskiej Pradze miejsca promocji kultury wysokiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca