Aukcja charytatywna – podziękowania dla artystów i wspierających aukcję i projekt powstania Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Dla Artystów za dobre serce i wrażliwość społeczną i przekazanie swojego dzieła na Aukcję charytatywną Fundacji Godnie Żyć na rzecz utworzenia Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej, aby zapobiegać ich bezdomności.
Przekazanie przez Państwa swojego obrazu podniosło nam rangę wydarzenia, za co serdecznie dziękujemy.
Dzięki Państwa dobremu sercu stworzymy dla potrzebujących osób Dom ze sztuką, dom, gdzie będzie można zacząć wszystko od nowa…

Serdeczne podziękowania dla:
Malwiny de Brade
Iwony Ostrowskiej
Dorum Art za przekazanie obrazów autorstwa Katarzyny Czajka
Tomasza Kurana
Piotra Dąbrowskiego
Mai Wolf
Pawła Zakrzewskiego
Marzeny Salwowskiej
Marty Czajka- Trzeciakowskiej
Julii Trzeciakowskiej
Frania Trzeciakowskiego
Beaty Walczak
Marka Sułka
Marka Regnera
Oliwiera Radziejewskiego
Amelki Nowakowskiej
Marty Górczyńskiej
Marty Fic
Yuriia Sherstobitova
Wiolety Przybysz
Katarzyny Klimek
Małgorzaty Kobus
Bereniki Koreckiej- Sowińskiej
Magdaleny Karwowskiej
Marty Miśko
Barbary Wroniszewskiej
Patrycji Kruszyńskiej- Mikulskiej
Magdaleny Hajnosz
Magdaleny Gaszyńskiej
Przemko Stachowskiego
Moniki Wójtowicz
Marty Fic
Maggie Piu
Mieczysławy Izdebskiej-Łazorek
Marioli Żylińskiej-Jestadt
Tamary Baczkowskiej-Urban
Natalki Matablewskiej
Lenki Matablewskiej
Blanki Materny
Renaty Reńkowskiej
Magdy Trojanowskiej
Tomasza Antoszewskiego
Beaty Szustkiewicz
Jana Herburt-Heybowicza
Matyldy Netter
Jarosława Dąbrowskiego
Kamila Jaczyńskiego
Bożeny Kalkowskiej
Agnieszce Kosiorek za przekazanie prac Marcina Hugo-Badera, Tengo Tcholokavy i Bożeny Kalkowskiej
Barbary Maj
Khrystyny Hladka
Jacka Schmidta
Moniki Spyra
Krystyny Świętoń-Głowackiej
Olgi Bukowskiej
Edyty Tobiasz
Magdy Trojanowskiej
Agnieszki Kumoń
Grzegorza Skawińskiego
Katarzyny Klimek
Krzysztofa Rodaka
Piotra Jurkowskiego
Sylwii Michalskiej
Elżbiety Lubomirskiej
Artura Słowika
Natalii Niemen
Anny Trochim
Marty Zawadzkiej
… za przepiękne obrazy

i…
Hannie Bulczyńskiej
Elżbiecie Kwiatkowskiej
Annie Łacinie
… za wspaniałe obiekty.

Gdyby nie Artyści i ich hojność, nie byłoby tego projektu… Dziękujemy serdecznie.

Pamiętajmy, że pomagając innym, pomagamy również sobie.

Równie serdecznie jak Artystom, dziękujemy tym, którzy w nas uwierzyli i pomagają nam w tym trudnym, ale jakże potrzebnym projekcie jakim jest utworzenie Domu pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji.
Serdeczne podziękowania
dla:
Michała Graczyka za wielki wkład w cały projekt,
Dariusza Kacprzaka Z-cy Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy za największe zaangażowanie nawet prywatnego czasu w projekt dla najbardziej potrzebujących, biednych osób,
Anny Wrochny Z-cy Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
Ilony Soja-Kozłowskiej Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
Bartosza Dominiaka Z-cy Burmistrza Ursynowa,
Moniki Momot Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów,
Justyny Jarosińskiej z Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów i jej koleżance,

dla Centrum Praskie Koneser za udostępnienie powierzchni wystawienniczej i ciepłą atmosferę,

dla Mazowieckiego Domu Aukcyjnego, Marty Wierzbickiej Teutsch, Marcina Teutsch
Teutsch Gallery, Agnieszki Pisarczyk
ArtMagazin i całego Zespołu
Sergiejowi Kuc za przepiękne logo Dom ze sztuką

Ani Madejskiej i Pauliny Dmitruk
Julity Nobis z RDC i jej współpracowników

Michała Czajka za zdjęcia
Marty Czajka Trzeciakowskiej za zdjęcia

Olgi Bukowskiej za całokształt,

oraz: Magdaleny Duczmal, Wojciecha Nurzyńskiego oraz Elżbiety Kosim za charytatywne poświęcenie swojego czasu w Dom ze sztuką, ale też Magdaleny Gaszyńskiej za czas, oraz wszystkim, którzy nas wspierają i nam dopingują.

Dziękujemy za Patronaty, które udzielili nam:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
TVP 3 Warszawa
Polskie Radio RDC,

Dziękujemy Wszystkim!

Zarząd Fundacji Godnie Żyć
Katarzyna Czajka
Krystyna Podgórska
Małgorzata Górska