100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości już do oglądania

Wystawę 100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości można obejrzeć na ogrodzeniu okalającym “Artystyczną Skaryszewską” przy ulicy Lubelskiej 30/32.

Zdjęcia 100 osób, przedstawicieli różnych zawodów: artystów, rzemieślników (często są to zanikające zawody), samorządowców i społeczników, biznesmenów, nauczycieli i wychowawców, biednych i bogatych; zestawiliśmy razem, aby pokazać światu, że każdy z nich i każdy z nas ma wpływ na nasze życie, na rozwój naszej Ojczyzny, ale i na nasz wizerunek. Tworzymy go wszyscy razem przez ostatnie  stulecie.