W chwili obecnej coraz częściej możemy spotkać osoby które albo nie mają czasu, bądź przeciwnie – nie wiedzą co zrobić z tak dużą ilością wolnego czasu. W obu przypadkach jest jedna odpowiedź: odpowiednio go zaplanować. W sytuacji gdy, zaplanujemy sobie harmonogram pracy na najbliższe godziny czy też na cały dzień (i będziemy się go trzymać) o wiele łatwiej będzie nam ten czas „ujarzmić”.

Warto jednak na początku się zastanowić, co w dniu poprzednim lub na przestrzeni na przykład tygodnia działo się w naszym życiu? Dlaczego  ilość czasu który mamy do dyspozycji, stała się dla nas problemem?

W sytuacji osób uważających, że mają zbyt mało czasu:

Odpowiedzi może być wiele. Najczęściej  po prostu się rozpraszamy, wykonując dane zadanie. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem w tej sytuacji, jest skupienie się na wykonywanej czynności.  Poświęcenie jej i tylko jej określonego czasu. Czas ten  nie może być zbyt długi. Zgodnie z różnymi teoriami nie powinien  przekraczać 20-35 minut na godzinę. Natomiast pozostały czas powinien zostać wykorzystany na zdarzenia nieoczekiwane oraz na odpoczynek. Istotne jest także to, aby czas który poświęcamy na pracę nie był przerywany. W momencie, gdy coś przerywa nam działanie które wykonujemy, potrzebujemy do ponownego powrotu do niego także dużej ilości czasu (według niektórych statystyk, czas który tracimy sięga nawet  28%). Pomóc może nam w tym, na początku, minutnik – możemy go ustawić na 20 do 35 minut i po tym czasie zrobić sobie kawę/herbatę czy też chwilę porozmawiać z koleżanką.

Ważne jest także określenie na początku priorytetów – zadań ważnych i pilnych oraz ważnych i mniej pilnych oraz określenie kolejności w jakiej będziemy je wykonywać. Może się to wydawać  dla niektórych stratą czasu, lecz w sytuacji gdy wcześniej wszystko zaplanujemy,  możemy zaoszczędzić  czas. Istotne jest także to, że niezależnie od tego czy jesteśmy typem przysłowiowego „skowronka” czy też „sowy”, najbardziej efektywni jesteśmy w godzinach przedpołudniowych, potem efektywność nasza spada i ponownie rośnie  wieczorem – lecz już nie aż tak wysoko, jak przed południem. Dlatego też, warto najtrudniejszymi obowiązkami zając się przed południem, tak aby w pełni wykorzystać nasz potencjał.

 Natomiast w sytuacji osób uważających, że mają zbyt dużo czasu:

tu odpowiedzi zazwyczaj są zdecydowanie bardziej zróżnicowane, niż w przypadku osób posiadających zbyt mało czasu.  Najczęściej zbyt duża ilość czasu wiąże się ze spadkiem motywacji i wiary we własne możliwości. W takich sytuacjach najlepiej jest skontaktować się ze specjalistą, który pomoże znaleźć źródło problemu i skutecznie go rozwiązać.

Jak sobie poradzić z czasem?

Ilona Ambrożkiewicz

Doradca Zawodowy

To ona umożliwia generowanie nowych pomysłów i rozwiązań, kiedy stare sposoby postępowania przestają być możliwe lub skuteczne. Trudno sobie wyobrazić rozwiązywanie problemów czy elastyczne podejście bez wykorzystania kreatywności. Jest ona przydatna niemal w każdej dziedzinie życia i pracy oraz stanowi element przewagi konkurencyjnej człowieka nad „maszyną”. Dlatego rozwojowi kreatywności warto poświęcić szczególną uwagę.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI -KREATYWNOŚĆ

Sylwia Korycka-Fortuna

Doradca Zawodowy

Umiejętność logicznego rozumowania i chłodnej analizy, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w świecie, w którym jesteśmy bombardowanymi informacjami. Konieczne jest więc, aby umieć odróżniać fakty od opinii. Media są dla nas źródłem informacji, ale w dobie zdalnej edukacji również nauki. Dlatego wszyscy powinniśmy zachować czujność i sprawdzać wiarygodność przekazów.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – KRYTYCZNE MYŚLENIE

Sylwia Korycka-Fortuna

Doradca Zawodowy

To umiejętność analizowania wielu danych i informacji, podejmowania decyzji i wdrażania rozwiązań często pod presją czasu. Kompleksowe podejście do problemów, umiejętność dogłębnej analizy ich przyczyn, patrzenie na zagadnienie z różnych perspektyw pomagają w znalezieniu najlepszych rozwiązań w krótkim czasie. Tym samym przyczyniają się eliminacji podobnych problemów w przyszłości. 

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sylwia Korycka-Fortuna

Doradca Zawodowy

Szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość, dostosowywanie się do nowego stylu życia i pracy są kluczowe dla wielu pracowników i firm w walce o przetrwanie w szybko zmieniających się warunkach rynku pracy. Elastyczność staje się niezbędna zarówno w sposobie wykonywanej pracy (np. przejście na tryb zdalny), w podejściu do uzyskiwanych korzyści jak i zakresu wykonywanych zadań. To dzięki niej lepiej radzimy sobie ze stresem i łatwiej dostosowujemy się do zmian. 

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – ELASTYCZNOŚĆ.

Sylwia Korycka-Fortuna

Doradca Zawodowy

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI to cechy i umiejętności, które warto rozwijać, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i szanse zatrudnienia w przyszłości. Rozwój technologiczny, postępująca cyfryzacja, automatyzacja to procesy związane z rynkiem pracy, które następują na tyle dynamicznie, że trudno w myśleniu o zawodowej przyszłości stawiać na naukę konkretnych zawodów. Rozwój w oparciu o kompetencje jest więc bardziej bezpiecznym i dającym lepszą perspektywę podejściem. Poniżej prezentowana jest lista kompetencji przyszłości wskazanych w raporcie „Future of Jobs 2020” World Economic Forum.

Kompetencje Przyszłości

Sylwia Korycka-Fortuna

Doradca Zawodowy