Może się zdarzyć, że Twoje długi przewyższają nie tylko wartość Twojego majątku ale także i to co jesteś w stanie zarobić. Nie masz i nie będziesz mieć możliwości aby spłacić wszystkie swoje wymagalne zobowiązania. Komornik zajmuje część Twojego wynagrodzenia albo nie zajmuje -bo zarabiasz na czarno aby nie „pracować na komornika”. Tak czasami i w wcale nie tak rzadko, bywa. Ekonomicznie to jest bankructwo a w języku prawnym – niewypłacalność. Jeśli zwrócisz się do Sądu, to po rozpoznaniu Twojego wniosku właściwy Sąd potwierdzi ten stan i ogłosi Twoją upadłość. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, Sąd postanowi, że postępowanie upadłościowe będzie przebiegało w specjalnym, uproszczonym trybie (potoczne zwanym upadłością konsumencką). Postanowienie Sądu o ogłoszeniu Twojej upadłości rozpocznie procedurę która zakończy się wydaniem postanowienia o umorzeniu Twoich zobowiązań które powstały przed złożeniem przez Ciebie wniosku o ogłoszenie upadłości. W trakcie tej procedury wyznaczony przez Sąd syndyk ustali jaki masz majątek, które ze składników Twojego majatku stanowią masę upadłości, sprzeda te składniki (o ile będzie co sprzedawać) i zaspokoi Twoich wierzycieli (o ile będzie z czego). Następnie syndyk zaproponuje plan spłaty czyli taki harmonogram w którym będzie wskazane jaką kwotę i przez jaki czas musisz przeznaczyć na częściowe chociażby zaspokojenie swoich wierzycieli. Gdy wykonasz ten plan spłaty (a zapytani przez Sąd wierzyciele to potwierdzą) Sąd umorzy pozostałe Twoje długi (które powstały przed ogłoszeniem upadłości). Opisana powyżej, w ogromnym skrócie, procedura spowoduje, ze żaden wierzyciel nie będzie już mógł skutecznie domagać się od Ciebie spłaty długi. Ustaną postepowania sądowe, znikną windykatorzy i komornicy. Odzyskasz spokój i kontrolę nad swoim życiem. Dlatego postępowanie upadłościowe nazywane jest postępowaniem „drugiej szansy”.