ELŻBIETA KOSIM W SKŁADZIE RADY FUNDACJI

ZMIANY W SKŁADZIE RADY FUNDACJI GODNIE ŻYĆ. Elżbieta Kosim w organach naszej Fundacji. Decyzją Fundatorki z dnia 17 marca 2021 r., z uwagi na obowiązki zawodowe z funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji została odwołana Mariola Rabczon-Mazowiecka, a na jej miejsce powołana Ela Kosim. Serdecznie dziękujemy Marioli Rabczon-Mazowieckiej za dotychczasową, owocną współpracę...

Magdalena Duczmal – Przewodniczącą Rady Programowej

Do Rady Programowej naszej Fundacji dołączyła Magdalena Duczmal, stając się jej Przewodniczącą. Magda dołącza do nas mocno angażując się w przygotowania aukcji charytatywnej obrazów na rzecz powstania Domów Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Do aukcji, która będzie odbędzie się 11 października, czasu niewiele, a przygotowań co...