„SPOTKAJMY ARTYSTÓW W SIECI…”

Celem projektu “Spotkajmy artystów w sieci…” jest przybliżenie - za pośrednictwem sieci internetowej, twórczości współczesnych artystów malarzy, szerokiej rzeszy odbiorców - zarówno osobom dorosłym, jak i młodzieży, seniorom, także niepełnosprawnym, szczególnie zamieszkującym miejscowości z trudnym dostępem do obiektów kulturalnych i przez to zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze, co szczególnie ważne...